PHỤ NỮ GIA LAI - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

          Kế thừa và phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc, ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các tầng lớp phụ nữ Gia Lai đã kề vai sát cánh, sẵn sàng vận động chồng, con, em và những người thân trong gia đình tích cực tham gia đấu tranh chính trị và hăng hái gia nhập lực lượng vũ trang. Chị em người Kinh cũng như người dân tộc thiểu số thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng ngày càng nhiều. Từ những hoạt động đó, dần dần đã hình thành nên tổ chức tiền thân của Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai. Tháng 10/1945, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cứu quốc tỉnh Gia Lai được thành lập.
          75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của tỉnh Đảng bộ, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã có những cống hiến to lớn, góp phần xây dựng nên truyền thống vẻ vang của dân tộc, tô đậm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng cho phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".
          Phụ nữ các dân tộc tỉnh Gia Lai ngày càng thể hiện rõ phẩm chất, năng lực trong học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo, đạt được những thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Đồng thời phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức cuộc sống xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, nuôi dạy con cháu thành người hữu ích cho xã hội.
Các cấp Hội phụ nữ không ngừng đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn bộ máy, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ bằng nhiều hình thức. Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội”, hiện nay 100% thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức Hội. Tổ chức Hội đã từng bước trở thành một trong những chỗ dựa tin cậy về tinh thần của hội viên; là nơi để chị em được học tập, trao đổi kinh nghiệm sống. Từ đó phong trào phụ nữ và công tác Hội ngày càng đi vào chiều sâu.
          Cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh tiếp bước và phát huy truyền thống kiên cường, không ngừng vươn lên và khẳng định vai trò vị thế của mình trong đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội, đoàn kết khắc phục khó khăn vượt qua thử thách đưa phong trào phụ nữ tỉnh nhà vững bước đi trên con đường CNH - HĐH đất nước, cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Gia Lai phồn vinh, giàu mạnh.