I. Lãnh đạo Hội:
TT Họ Và Tên Chức Vụ Cơ Quan Di Động E mail
1 Rơ Chăm H’Hồng Chủ tịch 3873484 0974689990 honghieugialai@gmail.com
2 Phạm Thị Hoa Phó Chủ tịch Thường trực 3874953 0943982478  hoaphampngl@gmail.com
3 Vũ Thị Bích Ngọc Phó Chủ tịch 3824526 0982049368  vubichngoc@yahoo.com.vn

II. Văn phòng:
TT Họ và tên Chức vụ Cơ quan Số di động Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Kim Hoa Chánh văn phòng 3824330 0935481114 vanphongpngl@yahoo.com
2 Trần Thị Hường Phó văn phòng 3824330 0989867933 vanphongpngl@yahoo.com
3 Bùi Thị Thu Trinh Chuyên viên 3824330 0974285266 vanphongpngl@yahoo.com
4 Trần Quang Vị Lái xe 3824330 0989740392  
5 Phan Thị Hồng Thu Văn thư, thủ quỹ 3821824 0983059552 vanphongpngl@yahoo.com

III. Ban Xây dựng Tổ chức Hội:
TT Họ và tên Chức vụ Cơ quan Số di động Địa chỉ Email
1 Đặng Thị Kim Sáu Trưởng ban 3716317 0984708672 bantochucpngl@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thúy Hạnh Phó ban 3716317 0338368313 tuyengiaophunugialai@gmail.com
3 Lưu Thị Hà Phó ban 3716317 0374891768 bancslpgialai@gmail.com
4 Nguyễn Thị Như Quỳnh Chuyên viên 3716317 0978633687 bantochucpngl@gmail.com
5 Trần Thị Hoàn Chuyên viên 3716317 0363435734 tuyengiaophunugialai@gmail.com
6 Nguyễn Thị Phương Thảo Chuyên viên 3716317 0376168414 bancslpgialai@gmail.com

IV. Ban Gia đình Xã hội Kinh tế:
TT Họ và tên Chức vụ Cơ quan Số di động Địa chỉ Email
1 Đặng Thị Thanh Bình Trưởng ban 3827144 0982212338 phunugialai@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hương Phó ban 3827144 0915932450 bankinhtegialai@gmail.com
3 Nguyễn Thị Thúy Na Chuyên viên 3827144 0908994027 bankinhtegialai@gmail.com
4 Tưởng Thị Lệ Huyền Chuyên viên 3827144 0974443655 phunugialai@gmail.com
5 Lê Thị Bích Lượng Chuyên viên 3827144 0931636549 phunugialai@gmail.com

V. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai:
TT Họ Và Tên Chức Vụ Cơ Quan Di Động E mail
1 Đặng Thị Kim Sáu Giám đốc 3716318 0984708672 quyhotrogialai@gmail.com