Ban Gia đình Xã hội - Kinh tế

I. Chức năng:
Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh các hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, khởi nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo.
II. Nhiệm vụ:
- Tham mưu tổ chức các hoạt động liên quan đến vấn đề gia đình xã hội góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.
- Tham mưu tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp, hỗ trợ phụ nữ nâng cao kỹ năng tổ chức cuộc sống, giáo dục gia đình, hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, các chương trình mục tiêu quốc gia về dinh dưỡng, dân số, nhân đạo, từ thiện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
- Tham mưu thực hiện Cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
-  Tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án tín dụng - tiết kiệm, các hoạt động vay vốn, chuyển giao khoa học, công nghệ; tuyên truyền vận động dạy, học nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo trong khuôn khổ các chương trình mục tiêu quốc gia.
- Tham mưu thực hiện phong trào Phong trào "hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững giai đoạn 2018-2021"
- Tham mưu thực hiện Đề án "hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027" 
- Tham mưu thực hiện chương trình: "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2020.
- Quản lý và điều hành hoạt động phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp và doanh nghiệp do nữ làm chủ; quỹ "Đồng hành cùng phụ nữ nghèo"  
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Thường vụ và Thường trực Hội LHPN tỉnh.

Bà Đặng Thị Thanh Bình.

- Chức vụ: Trưởng ban
- Cơ quan : 02693827144
- Di động : 0982212338
 

Bà Nguyễn Thị Hương.

- Chức vụ: Phó ban
- Cơ quan : 02693827144
- Di động : 0915935450