Tài liệu

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911-06/3/2021)
2 Hướng dẫn sử dụng quyét mã QRcode để quản lý thông tin di chuyển tại các điểm kiểm soát dich bệnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3 Hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động khi phong tỏa, cách ly một địa phương khi phòng chống dịch Covid-19
4 Sách hỏi đáp về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kì 2021-2026
5 Đề cương thông báo nhanh kết quả ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
6 Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng CSVN
7 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước
8 Tài liệu họp BCH
9 Một số nội dung trọng tâm tuyên truyền trích một số quy định trong NĐ số 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của CP
10 Đề cương tuyên truyền 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gai Lai (10/12/1945-10/12/2020)
11 HD tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất
12 HD tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa
13 BỘ NHẬN DIỆN
14 Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02/2020
15 LỊCH SỬ PHONG TRÀO PHỤ NỮ VÀ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH GIA LAI(1930 - 2010)
16 Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
17 VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH GIA LAI LẦN THỨ XII(2011 - 2016)
18 TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI HỘI THÁNG 6/2019
19 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI HỘI THÁNG 7/2019
20 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI HỘI THÁNG 8/2019