Tài liệu truyên truyền

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911-06/3/2021)
2 Hướng dẫn sử dụng quyét mã QRcode để quản lý thông tin di chuyển tại các điểm kiểm soát dich bệnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3 Hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động khi phong tỏa, cách ly một địa phương khi phòng chống dịch Covid-19
4 Sách hỏi đáp về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kì 2021-2026
5 Đề cương thông báo nhanh kết quả ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
6 Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng CSVN
7 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước
8 Một số nội dung trọng tâm tuyên truyền trích một số quy định trong NĐ số 119/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của CP
9 Đề cương tuyên truyền 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gai Lai (10/12/1945-10/12/2020)
10 HD tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất
11 HD tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa
12 BỘ NHẬN DIỆN
13 Tài liệu tuyên truyền về nông thôn mới
14 TÀI LIỆU DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI CÁC CẤP
15 Tài liệu Giáo dục chính trị, tư tưởng dành cho hội viên, phụ nữ
16 TÀI LIỆU SINH HOẠT HỘI VIÊN: 90 NĂM NGÀY THÀNG LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN
17 Hình ảnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
18 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÒNG TRỪ SÂU KEO MÙA THU
19 HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1927-28/7/2019
20 Chương trình hội thảo "Nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và hội đồng nhân dân các cấp"