THÔNG BÁO

15/09/2020
Kết quả kỳ thi thứ sáu (Từ ngày 08-14/9/2020)
Cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử hình thành
và phát triển của Hội LHPN tỉnh Gia Lai
(27/10/1945-27/10/2020)
 
 
I. ĐÁP ÁN ĐÚNG KỲ THI THỨ SÁU
Câu 1: a. Tháng 8/1967, tại làng Kdar, xã Krong, huyện 10 (Huyện Kbang ngày nay)
Câu 2: c. Cả a và b
Câu 3: a. 21 ủy viên Ban Chấp hành. Chị Rơ Chăm H’Yeo được chỉ định làm hội trưởng; Chị Phạm Thị Phượng được chỉ định làm hội phó
Câu 4: a. Phát huy ý chí cách mạng và khả năng lao động của phụ nữ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Câu 5: b. 28 chị là ủy viên Ban Chấp hành, 7 chị là ủy viên Ban Thường vụ. Chị Rơ Chăm H’Yeo được bầu làm chủ tịch; các chị Phạm Thị Phượng và chị Nguyễn Thị Thanh Minh được bầu làm phó chủ tịch
Câu 6: a. Gia đình hội viên phụ nữ 03 không (Không có chồng, con em tham gia các hoạt động Tin lành Đê ga; không có chồng, con em mắc các tệ nạn xã hội và phạm tội; không vi phạm pháp lệnh dân số)
Câu 7: b. Năm 2009
Câu 8: a. 43 chị là ủy viên Ban Chấp hành, 13 chị là ủy viên Ban Thường vụ. Chị Phạm Thị Tố Hải được bầu làm chủ tịch; các chị Phạm Thị Hoa, Rơ Chăm H’Hồng, Vũ Thị Bích Ngọc được bầu làm phó chủ tịch
Câu 9: a. Đoàn kết, phát huy truyền thống, sức sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững
II. KẾT QUẢ NGƯỜI ĐẠT GIẢI KỲ THI THỨ SÁU
1. Giải Nhất: 01 giải (500.000 đồng):
Họ và tên: Nguyễn Phương Anh
Đơn vị: Huyện Đức Cơ
Số câu trả lời đúng: 9
Dự đoán số người tham gia kỳ VI: 20.178
Địa chỉ: Xã Ia Din
Điện thoại: 0394005386
Thời gian nộp bài dự thi: 09/09/2020 19:58
2. Giải Nhì: 01 giải (300.000 đồng):
Họ và tên: Nay H’Bih
Đơn vị: Huyện Chư Pưh
Số câu trả lời đúng: 9
Dự đoán số người tham gia kỳ VI: 20.179
Địa chỉ: TT. Nhơn Hòa
Điện thoại: 0972240520
Thời gian nộp bài dự thi: 12/09/2020 15:48
3. Giải Ba: 01 giải (100.000 đồng):
Họ và tên: Trần Thị Tức
Đơn vị: Huyện Chư Pưh
Số câu trả lời đúng: 9
Dự đoán số người tham gia kỳ VI: 20.179
Địa chỉ: TT. Nhơn Hòa
Điện thoại: 0583563736
Thời gian nộp bài dự thi: 14/09/2020 08:15

 
Lượt xem: 100