THÔNG BÁO

22/09/2020
Kết quả kỳ thi thứ bảy (Từ ngày 15-21/9/2020)
Cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử hình thành
và phát triển của Hội LHPN tỉnh Gia Lai
(27/10/1945-27/10/2020)
 
 
I. ĐÁP ÁN ĐÚNG KỲ THI THỨ BẢY
Câu 1: b. Chị Kpăh Ó
Câu 2: c. Đại hội đã bầu chị H’Nghia làm hội trưởng và bầu các chị Nguyễn Thị Thanh và Hlan làm phó Hội trưởng
Câu 3: c. Cả a và b
Câu 4: a. Tháng 8/2000
Câu 5: b. Gia đình hội viên phụ nữ không có chồng, con, em tham gia hoạt động tin lành Đê Ga, không mắc các tệ nạn xã hội và phạm tội, không vi phạm pháp lệnh dân số. Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường
Câu 6: c. 42 chị là  ủy viên Ban Chấp hành (khuyết 01), 13 ủy viên Ban Thường vụ. Chị Trần Ngọc Chi được Đại hội bầu làm chủ tịch; các chị Phạm Thị Tố Hải, Rơ Com Sa Duyên, Rơ Chăm H’Hồng được Đại hội bầu làm phó chủ tịch
Câu 7: c. Từ ngày 26-27/10/2016
Câu 8: c. Phong trào “Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”
Câu 9: c. Ngày 26/12/2017
II. KẾT QUẢ NGƯỜI ĐẠT GIẢI KỲ THI THỨ BẢY
1. Giải Nhất: 01 giải (500.000 đồng)
Họ và tên: Hoàng Thi Ất
Đơn vị: Huyện Đức Cơ
Số câu trả lời đúng: 9
Dự đoán số người tham gia kỳ VII: 40.087
Địa chỉ: Xã Ia Dom
Điện thoại: 0985813026
Thời gian nộp bài dự thi: 21/09/2020 16:28
 2. Giải Nhì: 01 giải (300.000 đồng)
Họ và tên: Siu H’Phưnh
Đơn vị: Huyện Đức Cơ
Số câu trả lời đúng: 9
Dự đoán số người tham gia kỳ VII: 40.095
Địa chỉ: Xã Ia Dom
Điện thoại: 0334653310
Thời gian nộp bài dự thi: 21/09/2020 16:34
3. Giải Ba: 01 giải (100.000 đồng)
Họ và tên: HNem
Đơn vị: Huyện Đăk Đoa
Số câu trả lời đúng: 9
Dự đoán số người tham gia kỳ VII: 40.101
Địa chỉ: Làng Tul Đoa, xã Đak Sơmei
Điện thoại: 0379183769
Thời gian nộp bài dự thi: 21/09/2020 13:59


 
Lượt xem: 85