Thống kê báo cáo

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO CÁN BỘ NỮ THAM GIA CẤP ỦY, CƠ QUAN DÂN DỬ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
2 Báo cáo công tác Hội - phong trào phụ nữ 9 tháng đầu năm 2013 và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2013
3 Báo cáo đánh giá kết quả dự sinh hoạt chi, tổ Hội của cán bộ Hội LHPN tỉnh