Quý bạn đọc thân mến!

      Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  •             - Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  •             - Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  •             - Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
      Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai phục vụ.
      Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!
Nội dung câu hỏi
Nhập mã bảo mật:
 Security code
Các câu hỏi đã được trả lời

Vì sao nhiệm kỳ 2011 - 2016, BCH Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Làng Phụ nữ kiểu mẫu”? “Làng phụ nữ kiểu mẫu” có bao nhiêu tiêu chí, nêu từng tiêu chí cụ thể?

Nội dung trả lời: Gợi ý trả lời:
·        Vì sao nhiệm kỳ 2011 - 2016, BCH Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Làng Phụ nữ kiểu mẫu”?
- Xây dựng “Làng Phụ nữ kiểu mẫu” chính là việc xác định nhiệm vụ quan trọng của công tác Hội trong giai đoạn hiện nay là hướng về cơ sở.
- Phát huy vai trò quan trọng của phụ nữ trong đời sống xã hội ở từng thôn/ làng trước yêu cầu mới.
- Là cơ sở để xây dựng tổ chức Hội ở thôn/làng ngày càng vững mạnh.
- Đáp ứng với 5/8 tiêu chí thực hiện phong trào “phụ nữ Gia Lai tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”.
·        “Làng Phụ nữ kiểu mẫu” có bao nhiêu tiêu chí, nêu từng tiêu chí cụ thể?
Tiêu chí cụ thể của “Làng phụ nữ kiểu mẫu”: 4 không, 5 có
* Bốn không
-Không có hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá.
-Không có gia đình  mắc các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và vi phạm Pháp lệnh Dân số
-Không có người trong độ tuổi mù chữ
-Không có người tham gia tổ chức phản động Fulrô và vượt biên trái phép sang CamPuChia
* Năm có                                       
-Có nhà  sinh hoạt cộng đồng và bộ cồng chiêng phục vụ sinh hoạt.
-Có điện, nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất
-Có môi trường xanh, sạch, đẹp
-Có 100% người tham gia sinh hoạt vào các tổ chức Đoàn thể, đóng hội phí và xây dựng quỹ Hội.
- Có 100% gia đình đạt gia đình văn hoá, làng văn hoá

Nhiệm kỳ 2006 – 2011, Hội LHPN tỉnh phát động phong trào “Gia đình hội viên phụ nữ 3 không”. Hãy cho biết quá trình chuyển đổi từ phong trào “Gia đình hội viên phụ nữ 3 không” thành Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và các nội dung của Cuộc vận động.

Nội dung trả lời: Gợi ý trả lời:
· Quá trình chuyển đổi:
Năm 2006 đến tháng 4 năm 2009 thực hiện phong trào “3 không”.
- Từ tháng 5/2009, thực hiện phong trào “3 không, 3 sạch”.
- Đến nay, thống nhất đổi  tên phong trào thành Cuộc vận động 5 không, 3 sạch do Trung ương hội phát động.
· Nội dung của Cuộc vận động:
5 không: không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học.
Ba sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XII, Đảng bộ Tỉnh Gia Lai tặng bức trướng cho BCH Hội LHPN tỉnh, nội dung bức trướng là gì? Chị hãy cho biết điều tâm huyết nhất của mình muốn góp ý kiến với BCH Hội LHPN: đơn vị, cấp xã, huyện, tỉnh để góp phần xây dựng Phụ nữ Gia Lai đoàn kết, bình đẳng, đổi mới và phát triển, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu mạnh chị sẽ làm gì?

Nội dung trả lời: Gợi ý trả lời:
- Nội dung bức trướng: “Đoàn kết, bình đẳng, đổi mới, phát triển”
- Bản thân tự liên hệ.
 

Phụ nữ cần làm gì để trở thành phụ nữ “tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu”?

Nội dung trả lời: - Tham khảo tại Thông tin phụ nữ Gia Lai quý I/2012. (Trang 16 – Trang 19)

Đại hội Đại biểu phụ nữ: đơn vị, cấp xã/phường/thị trấn (gọi chung là cấp xã), huyện/thị xã/thành phố (gọi chung là cấp huyện), tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 diễn ra trong thời gian nào? Chủ đề của Đại hội là gì? Nghị quyết Đại hội Phụ nữ: đơn vị, cấp xã, huyện chọn khâu đột phá là gì?

Nội dung trả lời: Gợi ý trả lời:
- Đối với Hội viên phụ nữ: Tìm hiểu câu trả lời trong Nghị quyết đại hội phụ nữ tại đơn vị mình tham gia sinh hoạt.
- Đối với hội viên là nữ công nhân viên chức làm việc ở cấp nào thì tìm hiểu câu trả lời trong Nghị quyết ở cấp đó.
Tham khảo tại Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ cấp huyện và cấp xã.

Đại hội Đại biểu phụ nữ: đơn vị, cấp xã, huyện, tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã quyết định số lượng UV.BCH là bao nhiêu? Số lượng UV.BCH được bầu tại Đại hội? Kể tên các đ/c Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ: đơn vị, cấp xã, huyện, tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Nội dung trả lời: Gợi ý trả lời:
- Tham khảo tại Tài liệu tuyên truyền Kết quả Đại hội Đại biểu các cấp.
- Tham khảo tại Thông tin phụ nữ Gia Lai quý I/2012. (Trang 23, 25)

Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã thông qua Nghị quyết Đại hội, hãy nêu nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội? Trong xây dựng phương hướng nhiệm kỳ 2011 - 2016 có điểm gì mới so với nhiệm kỳ 2006 - 2011?

Nội dung trả lời: Gợi ý trả lời:
Tham khảo tại Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (Trang 44, Trang 83 – Trang 87)
Hoặc Thông tin phụ nữ Gia Lai quý I/2012. (Trang 15)