You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

  Các văn bản HLHPN tỉnh Gia Lai

 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
TL 17/09/2019 TÀI LIỆU SINH HOẠT THÁNG 9
TL 16/8/2019 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI HỘI THÁNG 8/2019
TL 17/7/2019 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI HỘI THÁNG 7/2019
TL 21/6/2019 TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI HỘI THÁNG 6/2019
TL 10/6/2019 PHỤ LỤC Kết quả thực hiện 07 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữu toàn quốc lần thứ XII đến giữa nhiệm kỳ của Hội LHPN tỉnh Gia Lai (tính đến 30/5/2019)
TL 10/6/2019 PHỤ LỤC SỐ LIỆU (Kèm theo báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII)
TL 10/6/2019 CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỔ CHỨC NĂM 2019
TL 10/6/2019 BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO CÁN BỘ NỮ THAM GIA CẤP ỦY, CƠ QUAN DÂN DỬ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
TL 10/6/2019 CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO "NÂNG CAO TỶ LỆ NỮ THAM GIA CẤP ỦY VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP"
TL 10/6/2019 GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH GIA LAI LẦN THỨ 7 KHÓA XIII

TL 10/6/2019 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH LẦN THỨ 7 (MỞ RỘNG) KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021
BC 9/6/2019 DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2017-2022
BC 9/6/2019 DỰ THẢO BÁO CÁO CÔNG TÁC HỘI - PHONG TRÀO PHỤ NỮ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
TL 8/5/2019 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI HỘI THÁNG 5/2019
2951/ĐCT-TG 24/04/2019 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (2/9/1969-2/9/2019)

325/KH-BTV 25/4/2019 KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC CƠ SỞ THÁNG 5/2019
Số: 513/BC-PN 24/4/2019 Báo cáo tiến độ triển khai 02 cuộc thi “Sản phẩm truyền thông công tác Hội”, vẽ và triển lãm tranh chủ đề “Mẹ và con gái” năm 2019
TL 11/4/2019 HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI HỘI THÁNG 4/2019

317/KH-BTV 3/4/2019 KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC CƠ SỞ THÁNG 4/2019
306/HD-BCH 01/02/2019 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG "HÀNG TUẦN 4 NGÀY LÀM VIỆC Ở CƠ QUAN, 1 NGÀY LÀM VIỆC Ở CHI HỘI" NĂM 2019
TL 15/3/2019 HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI HỘI THÁNG 3/2019

301/KHPH-SVHTTDL-HLHPN 18/2/2019 KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh và triển lãm tranh  với chủ đề “Mẹ và con gái” năm 2019
TL 18/02/2019 Hội LHPN Gia Lai thông báoThể lệ cuộc thi “Sản phẩm truyền thông công tác Hội” và  cuộc thi vẽ, triển lãm tranh chủ đề “ Mẹ và con gái”
304/KH-BCH 31/01/2019 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG CÔNG TÁC HỘI”
TL 14/01/2019 HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHI HỘI THÁNG 01/2019

TL 29/12/2018 DANH MỤC TÀI LIỆU
TL 29/12/2018
GỢI Ý PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH GIA LAI LẦN THỨ 6 KHÓA XIII
TL 29/12/2018
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH GIA LAI LAI LẦN THỨ 6, KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
TL 29/12/2018 XẾP LOẠI BCH HỘI LHPN TỈNH GIA LAI NĂM 2018
KH 29/12/2018
KẾ HOẠCH Thực hiện vận động hộ hội viên, phụ nữ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần xây dựng nông thôn mới năm 2019
BC 29/12/2018
BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”
 
BC 29/12/208
BÁO CÁO Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
BC 29/12/2018 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018
BC 29/12/2018 BÁO CÁO Kết quả triển khai Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
BC 29/12/2018 BÁO CÁO Đánh giá chất lượng hoạt động của Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh năm 2018
BC 29/12/2018 BÁO CÁO Kết quả thực hiện chủ đề năm 2018 " Năm chất lượng cán bộ Hội" và " Năm an toàn thực phẩm"
BC 29/12/2018 BÁO CÁO Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
TL 14/12/2018 TÀI LIỆU SINH HOẠT THÁNG 12/2018
TL 12/9/2018 Tài liệu Giáo dục chính trị, tư tưởng dành cho hội viên, phụ nữ
CV 13/9/2018 Công văn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2018
241/KH-BCH 16/4/2018 Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới" và "Mỗi hộ có 01 vườn rau xanh và cây ăn trái" giai đoạn 2018 - 2020
845/HPN-GĐXH 10/4/2018 CV thay đổi, điều chỉnh nội dung thực hiện tiêu chí "Không sinh con thứ 3 trở lên"
208/KH-BCH 3/1/2018 Kế hoạch thực hiện hoạt động "Hằng tuần 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở" của Hội LHPN tỉnh
217/HD-BCH 25/1/2018 Hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" trên địa bàn tỉnh Gia Lai
211/KH-BCH 10/1/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai"
TL tháng 2/2018 TÀI LIỆU DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI CÁC CẤP
Số/Ctr-BTV Ngày 12/7/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 
Số 74/KH-BCH 6/11/2015 KẾ HOẠCH
HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII
12/KH-BCH 19/2/2016
Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
81/KH-BCH 11/12/2015 Kế hoạch công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
07/HD-BCH 3/2/2016
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2016
Số 23/KH-BTV 10/3/2016
Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Hội LHPN tỉnh Gia Lai (khóa XII), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Hội LHPN Việt Nam (khóa XI)
Số 24/KH-BCH 17/3/2016
Kế hoạch triển khai các hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” năm 2016
61 /KH - BCH 20/10/2014 KẾ HOẠCH
Tổ chức “Mùa Xuân chiến sĩ” nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015
62 /KH-BCH 21/10/2014 KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
HỘI LHPN TỈNH GIA LAI LẦN THỨ IV
59 /HD-BTV 30/9/2014 HƯỚNG DẪN
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CÁC CẤP
TIẾN TỚI HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
 HỘI LHPN TỈNH GIA LAI LẦN THỨ IV 
58 /KH - BCH 25/9/2014 KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm
84 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2014),
04 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, 69 năm Ngày thành lập Hội LHPN tỉnh Gia Lai
49 /KH-BTV 25/7/2014 KẾ HOẠCH hoạt động năm 2015