You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Phụ nữ Gia Lai tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

15/07/2015
Thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 198/KH-ĐCT ngày 9/11/2011 của ĐCT Hội LHPN Việt Nam và Thông tri số 05-TT/TU ngày 16/6/2012 về tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, BCH Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch triển khai hàng năm. Theo đó, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam “tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu” đến các tầng lớp hội viên phụ nữ trong tỉnh giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc hơn nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, qua đó chuyển đổi từ nhận thức sang hành vi và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành niềm tin của của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Việc làm theo gương Bác được đẩy mạnh với những việc làm cụ thể thiết thực được thể hiện ở nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí, sửa đổi tác phong lề lối làm việc, sâu sát cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc gắn với thực hiện di chúc của Bác... Việc học tập và làm theo gương Bác trở thành hành động thường xuyên liên tục trong các cấp Hội và hội viên phụ nữ.

Để tuyên truyền hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua các cuộc sinh hoạt hội viên ở chi/tổ với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú nhân kỷ niệm các ngày lể lớn. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động 487.230 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm (chủ đề năm 2013: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, chủ đề năm 2014: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, chủ đề năm 2015: Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân và đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh) gắn với rèn luyện 4 phẩm chất “Phụ nữ tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu” và thực hiện các phong trào công tác Hội. Việc cụ thể hóa nội dung học tập cho từng đối tượng cán bộ, hội viên, phụ nữ, việc học tập làm theo Bác được đẩy mạnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia học tập. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ. Nhận thức của chị em có sự chuyển biến tích cực thể hiện trong từng hành động, việc làm cụ thể.
Đối với cơ quan Hội LHPN tỉnh, Chi bộ phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức cho 100% cán bộ, công chức học tập nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vào sáng thứ hai, tư, sáu hàng tuần, cơ quan tổ chức đọc báo cho cán bộ công chức nghe các chuyên đề về tấm gương đạo đức của Bác, những quan điểm tư tưởng của Bác thể hiện trong việc làm, sinh hoạt đời thường  đã có tác động lớn đến CBCC, giúp cho cán bộ công chức cơ quan có ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, nâng cao trách nhiệm đối với công việc được giao. Năm 2014, Hội LHPN tỉnh phát động phong trào thi đua ”Cơ quan hành chính sự nghiệp đồng hành với tiết kiệm điện năm 2014” nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ cơ quan nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân thực hiện tiết kiệm trong hoạt động sử dụng điện vì một môi trường sống và phát triển bền vững của đất nước. Lãnh đạo cơ quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, biểu dương và kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện lệch lạc để chị em đáp ứng được yêu cầu công tác ngày càng cao của Hội. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề hàng năm. Xây dựng phong cách người cán bộ Hội sâu sát cơ sở, gắn bó, trách nhiệm với hội viên, phụ nữ. Tăng cường vai trò hướng dẫn hoạt động ở cơ sở, tham dự sinh hoạt hội viên tại các chi Hội ít nhất 1 quý 1 lần tại nơi cư trú và qua mỗi đợt công tác ở địa phương đồng thời nắm tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn ở địa phương. Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch cán bộ chuyên trách cấp tỉnh “mỗi tháng giúp cơ sở một phần việc”, hoạt động 01 hội viên nòng cốt vận động 01 phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội (gọi tắt là hoạt động “1 cộng 1”)... nhằm nâng cao, chất lượng tổ chức Hội cơ sở cũng như đổi mới công tác vận động, thu hút phụ nữ tham gia vào Hội. Rà soát, bổ sung các quy chế, quy định, đảm bảo phát huy và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ quan. Thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ lãnh đạo  theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng thông qua việc tham gia vào các hoạt động do Hội tổ chức ở cơ sở đã có tác động tích cực đến hội viên, phụ nữ về sự cần thiết phải rèn luyện các phẩm chất đạo đức trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Từ sự vận động, giáo dục của cấp Hội, trong cán bộ, hội viên đã có nhiều thay đổi hành vi một cách tự nguyện, nghiêm túc, trở thành một việc làm thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Đã có nhiều thay đổi trong sinh hoạt, lối sống của từng cán bộ, hội viên tùy thuộc vào yêu cầu đặt ra, khắc phục hạn chế của từng đơn vị, đối tượng có sự chuyển biến rõ nét: tự tin trong giao tiếp, tích cực học tập nâng cao trình độ năng lực, không nghe lời kẻ xấu xúi dục; khắc phục hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày, trong công  tác, chấp hành nghiêm những quy định của cơ quan/đơn vị, quy định của pháp luật...
Các cấp hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” để chủ động góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; thực hiện việc di dời chuồng trại ra phía sau nhà và đào hố rác tự hoại trong vườn nhà, đã tổ chức đào 41.363 hố rác tự hoại trong vườn nhà; di dời 20.241 chuồng trại ra phía sau nhà. Một số cấp Hội chủ động tham mưu với cấp ủy cùng cấp đưa chỉ tiêu cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” vào Nghị quyết Đảng bộ góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động.
Để việc “làm theo” Bác thực sự đi vào chiều sâu, các cấp Hội thực hiện sáng tạo với nhiều mô hình làm theo lời Bác thông qua những việc làm thiết thực. Mỗi chi hội có một cách làm, một mô hình riêng, nhưng nhìn chung đã có nhiều hiệu quả, nhất là các mô hình tiết kiệm, xóa đói giảm nghèo: Xây dựng kho thóc tình thương, Xây dựng kho cà phê tình thương, ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, gùi gạo tiết kiệm, nuôi heo đất, xây dựng quỹ mái ấm tình thương,... đã xây dựng được 27 kho thóc hơn 40 tấn thóc; 58.493 hũ gạo tiết kiệm, 156.321 kg gạo; 15.543 Con heo đất với 4.443.132.000 đồng, 05 Vườn tiêu tình thương, 92 con bò tình tương, xây dựng và sửa chữa 224 Mái ấm tình thương với tổng số tiền 7.693.163.000, tiết kiệm được 960.288.000 đồng, … giúp cho 9.362 hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; 485 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo. Nhân kỷ niệm 102 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội LHPN TX An Khê phối hợp với CLB Nữ doanh nghiệp thị xã trao tặng 28 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 14.000.000 đồng, 40 suất quà cho phụ nữ nghèo với số tiền 12.000.000 đồng; Hội LHPN tỉnh tặng 170 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn với số tiền 85.000.000 đồng.
Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ vốn cho chị em đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, tổng dư nợ đến nay (31/5/2015) 1.226.094.000.000 đ, 1.543 tổ TK&VV, với 56.571 lượt hộ vay. Đẩy mạnh phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, Hội đã vận động chị em có điều kiện giúp cho chị có điều kiện khó khăn bằng nhiều hình thức như: Giúp vốn không tính lãi hoặc lãi suất thấp, giúp cho 3.826 chị có điều kiện khó khăn không tính lãi hoặc lãi suất thấp với số tiền là: 3.805.003.000 đồng, 12.496 con giống, 58.602 cây giống, 105.519 ngày công lao động, 8.429 kg gạo, 85 chỉ vàng... Hưởng ứng công trình thi đua đặc biệt hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo năm 2012 do TW Hội phát động, các cấp Hội vận động quyên góp được 1.533.774.000 đồng ... và hướng dẫn chị em cách làm ăn để thoát  nghèo.
Để việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW có sức lan tỏa rộng rãi, các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và TW đóng trên địa bàn, xây dựng 48 phóng sự, 248 tin, bài, tuyên truyền 95 điển hình tập thể và 20.334 gương điển hình cá nhân người tốt việc tốt phụ nữ thực hành tiết kiệm, sản xuất giỏi, chăn nuôi giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, điển hình nêu gương của cán bộ Hội, trong đó có 17 cá nhân điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Đồng thời thẩm định, giới thiệu 01 tập thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc giới thiệu đề nghị khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III (giai đoạn 2010 - 2015).
Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ, từ đó tạo sức lan tỏa sâu sắc. Học và làm theo Bác ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi việc, từ những điều giản dị giúp chị em tự phấn đấu vươn lên, hoàn thiện bản thân, làm việc có hiệu quả.
                                                                                              Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh Gia Lai
 


Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 01A Phạm Văn Đồng - Thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai
ĐT: 0593.715.744 - Email: pngialai@yahoo.com.vn
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Bà Phạm Thị Tố Hải - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 102/GP-TTĐT ngày 23/7/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.