TÌM KIẾM
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn

CV 2187 vv Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

Ngày ban hành: 04/02/2021

Ngày có hiệu lực:

Công văn

CV 2184 vv Tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 03/02/2021

Ngày có hiệu lực:

Công văn

CV 2182 vv Tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 02/02/2021

Ngày có hiệu lực:

Công văn

CV 2178 vv Tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19ghi nhận 02 trường hợp dương tính lần 1 liên quan đến ca bệnh 1612

Ngày ban hành: 30/01/2021

Ngày có hiệu lực:

Báo cáo BC

Dự thảo Báo cáo đánh giá hoạt động BCH năm 2020 (Tài liệu họp BCH)

Ngày ban hành: 19/12/2020

Ngày có hiệu lực:

Báo cáo BC

Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Tài liệu họp BCH)

Ngày ban hành: 19/12/2020

Ngày có hiệu lực:

Báo cáo BC

Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 (Tài liệu họp BCH)

Ngày ban hành: 19/12/2020

Ngày có hiệu lực:

Báo cáo BC

Dự thảo báo cáo Kết quả thực hiện các phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Tài liệu họp BCH)

Ngày ban hành: 19/12/2020

Ngày có hiệu lực:

Chương trình Họp BCH ct

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH LẦN THỨ 12 (MỞ RỘNG), KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ngày ban hành: 19/12/2020

Ngày có hiệu lực:

Quyết định Qđ

Dự thảo Quyết định v/v phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên BCH Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Tài liệu họp BCH)

Ngày ban hành: 19/12/2020

Ngày có hiệu lực:

Hiển thị kết quả 1-10 (of 44)
 |<  < 1 2 3 4 5  >  >|