Công văn: CV 2184 vv Tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19

Số hiệu: Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Hội LHPN tỉnh Người ký: Rơ Chăm H'Hồng
Ngày ban hành: 03/02/2021 Ngày hiệu lực:
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: