Công văn: CV 2187 vv Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

Số hiệu: Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Hội LHPN tỉnh Người ký: Rơ Chăm H'Hồng
Ngày ban hành: 04/02/2021 Ngày hiệu lực:
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: