Chỉ thị: Chỉ thị 04/CT-UBND về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: UBND tỉnh Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 03/02/2021 Ngày hiệu lực:
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: