You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

PHỤ NỮ GIA LAI – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ
 
       Từ xưa đến nay, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Gia Lai nói riêng luôn luôn giữ vị trí quan trọng của quá trình hình thành cộng đồng dân tộc, trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài dựng nước và giữ nước cũng như cuộc sống đời thường. Truyền thống và phẩm giá của người phụ nữ được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử. Đó là lòng yêu nước, tình thân ái, đức hy sinh, trí thông minh, tiêu biểu cho nhân cách Việt Nam. Tám chữ vàng "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" mà Bác Hồ kính yêu và nhân dân trao tặng phụ nữ nước ta chính là sự đúc kết một cách sâu sắc truyền thống vẻ vang và phẩm giá cao đẹp đó.
       Kế thừa và phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc, ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các tầng lớp phụ nữ Gia Lai đã kề vai sát cánh, sẵn sàng vận động chồng, con, em và những người thân trong gia đình tích cực tham gia đấu tranh chính trị và hăng hái gia nhập lực lượng vũ trang. Chị em người Kinh cũng như người dân tộc thiểu số thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng ngày càng nhiều. Từ những hoạtđộng đó, dần dần đã hình thành nên tổ chức tiền thân của Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai. Tháng 10/1945, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cứu quốc tỉnh Gia Lai được thành lập.
       Hơn 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của tỉnh Đảng bộ, các tầng lớp phụ  nữ trong tỉnh luôn giữ vị trí quan trọng và có những cống hiến to lớn, góp phần xây dựng nên truyền thống vẻ vang của dân tộc, tô đậm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam là lòng yêu nước, đức hy sinh, tình thủy chung son sắt. Hình ảnh người phụ nữ vốn chân chất, bình dị trong cuộc sống ở buôn làng, thôn xóm, nhưng lại rất anh dũng khi đấu tranh trong lòng địch, kiên trì gan dạ trong kháng chiến ác liệt, hiên ngang trong ngục tù đế quốc, bất khuất trước những đòn roi tra tấn hiểm độc của kẻ thù và cần cù, đảm đang trong lao động, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc góp phần cùng nhân dân các dân tộc Gia Lai giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Những người chiến đấu, bảo vệ, xây dựng nền móng và đưa phong trào tổ chức Hội đi lên đó là các chị Lê Thị Trinh, Lâm ThịNở, HLơ, Jră, Nguyễn Thị Thanh, Dreng...
       Sau khi đất nước thống nhất, cả dân tộc bắt tay vào bảo vệ, xây dựng CNXH. Từ Đại hội phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 10/1964, cho đến nay đã trải qua 12 kỳ đại hội, phụ nữ các dân tộc Gia Lai từng bước trưởng thành và ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng.
Các thế hệ phụ nữ vá cán bộ nữ đã cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng. Đã có những cán bộ nữ giữ cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể; nhiều chị em là những nhà khoa học, văn nghệ sỹ tài năng, những người lao động lành nghề, những người quản lý các doanh nghiệp thành đạt. Điều đáng phấn khởi là đại bộ phận cán bộ nữ trong thử thách của nền kinh tế thị trường và sự nghiệp CNH-HĐH, vẫn luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tôn trọng kỷ luật, tuân theo pháp luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ở nhiều đơn vị, các đồng chí lãnh đạo khẳng định: giao việc cho cán bộ nữ là rất yên tâm và tin tưởng. Đó là kết quả quá trình đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ và chăm lo của các cấp ủy đảng, sự phấn đấu của chính mỗi cán bộ nữ. Công tác cán bộ nữ đã được đưa vào chủ trương chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể. Công tác quy hoạch và đào tạo nguồn cán bộ nữ được quan tâm hơn ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Cấp ủy Đảng và chính quyền của tỉnh có nhiều chính sách tạo điều kiện cho cán bộ nữ học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Việc phát triển Đảng viên nữ và bồi dưỡng chị em trở thành cán bộ chủ chốt ở các cấp được chú trọng. Trên nhiều lĩnh vực sản suất, công tác đã xuất hiện nhiều cán bộ nữ năng động, sáng tạo, làm việc có hiệu quả. Thể hiện ở các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”, phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; cụ thể hóa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những mô hình thiết thực và ý nghĩa như: Mái ấm tình thương, vườn tiêu tình thương, nuôi heo đất, phụ nữ Gia Lai với hũ gạo tiết kiệm của Bác...

       Chặng đường xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, song Hội các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tâm tư nguyện vọng của chị em hội viên phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, tập trung củng cố các cơ sở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; tích cực tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác vận động phụ nữ, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và cán bộ nữ trong tình hình mới; bồi dưỡng nhận thức cho hội viên phụ nữ về những giá trị đạo đức truyền thống, về phẩm chất cần thiết của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, nâng cao trình độ, văn hoá, kiến thức về sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc sức khoẻ, về luật pháp, chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em...
       Phụ nữ các dân tộc tỉnh Gia Lai ngày càng thể hiện rõ những phẩm chất, năng lực trong học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo, đạt được những thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Đồng thời phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức cuộc sống xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, nuôi dạy con cháu thành người hữu ích cho xã hội.
       Các cấp Hội phụ nữ không ngừng đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn bộ máy, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ bằng nhiều hình thức. Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội”, hiện nay 100% thôn, buôn, làng, tổ dân phố có tổ chức Hội. Tổ chức Hội đã từng bước trở thành một trong những chỗ dựa tin cậy về tinh thần của hội viên; là nơi để chị em được học tập, trao đổi kinh nghiệm sống. Từ đó phong trào phụ nữ và công tác Hội ngày càng đi vào chiều sâu.
       Với những thành tích ấy, phong trào phụ nữ và Hội phụ nữ đã được Đảng, Nhà nước, Chính quyền, Mặt trận, các Đoàn thể cũng như nhân dân tin cậy. Với truyền thống tốt đẹp và những cống hiến to lớn đó, chị em phụ nữ rất xứng đáng được đón nhận sự quan tâm của xã hội, của Đảng và của Nhà nước. Tuy nhiên, chúng ta chưa bằng lòng với những thực tế hiện tại, nhất là phụ nữ còn phải chịu đựng quá nhiều khó khăn và cả sự bất bình đẳng, thiếu công bằng trong xã hội. Đây không chỉ là thiệt thòi riêng của phụ nữ, mà chính là sự lãng phí tiềm năng lao động quý báu của xã hội.
       Cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh tiếp bước và phát huy truyền thống kiên cường, không ngừng vươn lên và khẳng định vai trò vị thế của mình trong đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội, đoàn kết khắc phục khó khăn vượt qua thử thách đưa phong trào phụ nữ tỉnh nhà vững bước đi trên con đường CNH – HĐH đất nước, cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Gia Lai phồn vinh, giàu mạnh.                                    
Trần Ngọc Chi - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai
 
SỰ TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA HỘI LHPN TỈNH GIA LAI

(Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai thành lập vào ngày 27/10/1945)
 
       * Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I (1964-1967), diễn ra vào tháng 12/1964.
       * Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ II (1967-1973), diễn ra vào tháng 7/1967.
       * Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ III (1973-1977), diễn ra vào tháng 7/1973.
       Hội LHPN tỉnh Gia Lai - Kon Tum (1975-1977); (1/11/1975) hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Kon Yum thành tỉnh Gia Lai - Kon Tum
       * Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai-Kon Tum lần thứ IV (1977-1979), diễn ra vào tháng 7/1977.
       * Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai-Kon Tum lần thứ V (1979-1982), diễn ra vào tháng 10/1979.
       * Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai-Kon Tum lần thứ VI (1982-1987), diễn ra vào tháng 4/1982.
       * Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai-Kon Tum lần thứ VII (1987-1992), diễn ra vào tháng 4/1987.
       Hội LHPN tỉnh Gia Lai (1991-1992); (9/1991 tỉnh Gia Lai-Kon Tum chia tách thành 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum)
       * Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ VIII (1992-1997), diễn ra vào tháng 3/1992.
       * Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ IX (1997-2001), diễn ra vào tháng 3/1997. Năm 1997, Hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng II.
       * Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ X (2001-2006), diễn ra vào tháng 12/2001. Năm 2001, Hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng I.
       * Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XI (2006-2011), diễn ra vào tháng 10/2006. Năm 2010, Hội được Chủ tịch nước tặng Huân chương độc lập hạng III.
       * Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XII (2011-2016), diễn ra vào tháng 11/2011.
* Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII (2016-2021), diễn ra vào tháng 10/2016.
 


Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 01A Phạm Văn Đồng - Thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai
ĐT: 0593.715.744 - Email: pngialai@yahoo.com.vn
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Bà Phạm Thị Tố Hải - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 102/GP-TTĐT ngày 23/7/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.