You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai

 

        
 
- Bà                         : Phạm Thị Tố Hải
- C
hức vụ              
: Chủ tịch  –  Bí thư Đảng đoàn
- Điện thoại - Fax    : 0593 826 687
- Di động                : 0914 305 779
- Email                    : tohaipngl@yahoo.com

 

^349FB14AE74DAB91BD013124A00B6D3BEEEB4734A944E79A24^pimgpsh_fullsize_distr-(2).jpg

^5A277C1BABE75E9031E763E6AC787DD63A7670555F430D6677^pimgpsh_fullsize_distr-(1).jpg
 


- Bà                           : Phạm Thị Hoa
- Chức vụ                 : Phó Chủ tịch Thường trực  – UV Đảng đoàn
- Điện thoại cơ quan  : 0593 874 953
- Điện thoại di động   : 0943 982 478
- Fax                          : 0593 824 330
- Email                       :
 phamhoapn@gmail.com- Bà                            : Vũ Thị Bích Ngọc
- Chức vụ                    : Phó Chủ tịch  - UV Đảng đoàn
- Điện thoại cơ quan   : 0593 824 526
- Điện thoại di động    : 0982 049 368
- Fax                           : 0593 824 330
- Emai                         : vubichngoc@yahoo.com.vn

          - Bà                          : Rơ Chăm H’Hồng
- Chức vụ                 :  Phó Chủ tịch – UV Đảng đoàn
- Điện thoại cơ quan : 0593 873 484
- Điện thoại di động  : 0974 689 990                                    
- Fax                        : 0593 824 330
- Email                      : honghieugialai@gmail.com

DANH SÁCH
UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ VÀ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH  HỘI LHPN TỈNH GIA LAI
LẦN THỨ XIII 
 - NHIỆM KỲ 2016-2021

 
1. Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên,  Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XIII
2. Phạm Thị Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XIII
3. Rơ Chăm H' Hồng - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XIII
4. Vũ Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XIII
5. Nguyễn Thị Hồng Minh - Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh Gia Lai
6. Nguyễn Thị Thúy Hạnh - Trưởng Ban CSPL - Hội LHPN tỉnh Gia Lai
7. Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh Gia Lai
8. Đặng Thị Kim Sáu - Trưởng Ban HTPNPTKT - Hội LHPN tỉnh Gia Lai
9. Đặng Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Gia đình - Xã hội - Hội LHPN tỉnh Gia Lai
10. Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban Tổ chức - Hội LHPN tỉnh Gia Lai
11. Rơ Lan Nga - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai
12. Đinh Thị Phiên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Kbang
13. Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Pleiku

 
DANH SÁCH
UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH
GIA LAI LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021


1.     Lương Thị Thu Quỳnh - Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai
2.     Đặng Thị Thanh Bình - Trưởng ban Gia đình - Xã hội Hội LHPN tỉnh Gia Lai
3.     Niê Bích Đào - Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Gia Lai
4.     Nguyễn Thị Định - Chủ tịch Hội LHPN huyện Mang Yang
5.     Đặng Thị Mỹ Dung - Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp
6.     RCom Sa Duyên - Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh & xã hội tỉnh Gia Lai
7.     Ksor H’Che - Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Pa
8.     Ksor H’Chil - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Ayun Pa
9.      Rơ Chăm H’Hồng - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XII
10.    H’ Súy - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đăk Đoa
11.    Siu H’Thoan - Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Prông
12.    Lưu Thị Hà - Phó ban HTPNPTKT - Hội LHPN tỉnh Gia Lai
13.    Phạm Thị Tố Hải - Bí Thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XII
14.    Mai Thị Thanh Hằng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pưh
15.    Nguyễn Thị Thúy Hạnh - Trưởng ban CSPL - Hội LHPN tỉnh Gia Lai
16.    Rah Lan H' Thanh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Sê
17.    Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh Gia Lai
18.    Phạm Thị Hoa - PBT Đảng đoàn - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XII
19.    Trương Thị Hồng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Kông Chro
20.    Rơ Ô H’Rin - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đức Cơ
21.    Nguyễn Thị Hương -  Trưởng Ban Tổ chức - Hội LHPN tỉnh Gia Lai
22.    Trần Thị Hường - Phó Ban GĐXH - Hội LHPN tỉnh Gia Lai
23.    Lê Thị Ngọc Lam - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai
24.    Võ Hoàng Lan - Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Thiện
25.    Trịnh Thị Lê - Chủ tịch Hội LHPN thị xã An Khê
26.    Rơ Ô Lễ - Chủ tịch Hội LHPN huyện Krông Pa
27.    Dương Thị Mộng Loan - Chủ tịch Hội LHPN huyện Ia Grai
28.    Nguyễn Thị Hồng Minh - Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh Gia Lai
29.    H’ Niên MLô - Chủ tịch Hội phụ nữ BCH Quân sự tỉnh Gia Lai
30.    Ra Lan Nga (tên gọi khác: Rơ Lan Nga) - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai
31.    Bùi Khoa Nghi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Gia Lai
32.    Vũ Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai
33.    Nguyễn Thị Cẩm Nhung (Thích Nữ Minh Túc) - Giảng viên Trường Trung cấp Phật học Gia Lai
34.    Đinh Thị Phiên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Kbang
35.    Nguyễn Thị Như Quỳnh - Chuyên viên Văn phòng Hội LHPN tỉnh Gia Lai
36.    Đặng Thị Kim Sáu - Trưởng Ban  HTPNPTKT - Hội LHPN tỉnh Gia Lai
37.    Hà Thị Giang Thảo - Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM tỉnh Gia Lai
38.    Phạm Thị Thúy - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đăk Pơ
39.    Phạm Thị Thúy - Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Păh
40.    Trần Thị Bích Thủy - Phó phòng Huyện, cơ sở, Đảng viên - Ban Tổ chức Tỉnh ủy
41.    Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Pleiku
42.    Nguyễn Thị Kim Vân - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai
 
 
 


Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 01A Phạm Văn Đồng - Thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai
ĐT: 0593.715.744 - Email: pngialai@yahoo.com.vn
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Bà Phạm Thị Tố Hải - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai
Giấy phép số: 102/GP-TTĐT ngày 23/7/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.