You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tổ chức chương trình về nguồn
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai vừa tổ chức đưa nữ cán bộ hưu trí của tỉnh về thăm lại khu căn cứ cách mạng Krong (huyện Kbang)- nơi họ từng tham gia kháng chiến và hoạt động cách mạng.