Năm mới – ước vọng an toàn cho phụ nữ và trẻ em

22/01/2019
Nhà tâm lý học người Mỹ Abraham Maslow (1908 – 1970) cho rằng, an toàn là nhu cầu cơ bản của con người thể hiện cảm giác yên tâm về thân thể, việc làm, gia đình, sức khoẻ, tài sản được đảm bảo… Theo ông, an ninh và an toàn có nghĩa là một môi trường không nguy hiểm, có lợi cho sự phát triển liên tục và lành mạnh của con người, trong đó an toàn sinh mạng là nhu cầu cơ bản nhất, là tiền đề cho các nội dung khác như an toàn lao động, an toàn môi trường, an toàn nghề nghiệp, an toàn kinh tế, an toàn chỗ ở và đi lại, an toàn tâm lý… Nhu cầu an toàn nếu không được đảm bảo thì mọi hoạt động sống khác sẽ không thể diễn ra bình thường và các nhu cầu khác sẽ không thực hiện được.