Ra mắt CLB “Phòng chống bạo lực gia đình”

14/08/2019
Sáng ngày 13/8/2019, Hội LHPN xã Ia Rbol, thị xã AyunPa tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình” với 30 thành viên tham gia (trong đó Ban chủ nhiệm CLB 04 thành viên). Tại buổi lễ đã tổ chức cho các thành viên ký cam kết không vi phạm Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các thành viên có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế đề ra.
 

Ngay sau buổi Lễ ra mắt CLB, Hội LHPN thị xã AyunPa đã tổ chức buổi truyền thông về “phòng, chống bạo lực gia đình” và “phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em” với 70 chị tham gia. Tại buổi truyền thông chị em được tiếp cận với Luật phòng, chống bạo lực gia đình, các nội dung về bạo lực gia đình: khái niệm, các hình thức bạo lực, nguyên nhân, hậu quả, cách phòng tránh, nơi tạm lánh, quyền và nghĩa vụ người bị bạo lực gia đình…; nội dung phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em tập trung tuyên truyền nội dung : thủ phạm, thủ đoạn, hậu quả, kỹ năng giúp trẻ em phòng tránh bị xâm hại tình dục... Tại buổi truyền thông các chị đã có những chia sẻ những cách phòng, chống bạo lực gia đình từ thực tế và một số kỹ năng giáo dục trẻ em biết cách phòng tránh xâm hại tình dục.
                                                           Hội LHPN Thị xã AyunPa
Lượt xem: 39