Tập huấn hướng dẫn thực hiện “90 hành động vì sự bình yên và hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em Gia Lai” năm 2020

25/08/2020
Đ/c Vũ Thị Bích Ngọc - PCT Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn
     Thực hiện kế hoạch số 450/KH-BCH ngày 10/7/2020 của Hội LHPN tỉnh về tập huấn hướng dẫn thực hiện “90 hành động vì sự bình yên và hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em Gia Lai”, theo đó từ ngày 25-27/8/2020 Hội LHPN tỉnh mở 03 lớp tập huấn tại các xã Hà Bầu (Đak Đoa), xã Ia Krêl (Đức Cơ), xã Ia Kly (Chư Prông) cho 210 chị là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn, chi hội trưởng và hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số.
     Nội dung của các lớp tập huấn tập trung hướng dẫn các giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em như: giải pháp phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; an toàn giao thông trong đồng bào DTTS; đảm bảo các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em và hướng dẫn thành lập “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”. Hội LHPN tỉnh mời báo cáo viên đến từ các đơn vị: Ban Dân tộc tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tham gia triển khai các chuyên đề tại các lớp tập huấn.

                                                                                       Ra mắt “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”
                                                                                                  tại xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa
     Sau các buổi tập huấn, Hội LHPN xã Hà Bầu (Đak Đoa), xã Ia Krêl (Đức Cơ), xã Ia Kly (Chư Prông) ra mắt 03 “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại các làng nông thôn mới với 90 thành viên tham gia.
     Thông qua các buổi tập huấn và ra mắt mô hình nhằm hướng dẫn đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ xác định đúng chủ đề và lựa chọn thực hiện các hành động đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, đảm bảo cho sự bình yên và hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em; thực hiện đảm bảo các phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề năm và đợt thi đua đặc biệt “90 hành động vì sự bình yên và hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em Gia Lai” năm 2020.
 
BAN XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI
 
Lượt xem: 59